O nás

geo-FENNEL 150-ročna tradícia

geo-FENNEL, to znamená cez 150 rokov tradície na trhu s geodetickými prístrojmi.


geo-FENNEL je stredne veľká spoločnosť celosvetovo známa ako výrobca laserových nástrojov a geodetických prístojov. Dodávame naše prístroje do viac ako 60 krajín. Tento úspech je založený v našej dlhodobej firemnej stratégii, ktorá preferuje ponúkať zákazníkom inovatívne presné prístroje s kvalitnými službami. V tomto smere pokračujeme v myšlienke Otta Fennela z roku 1851 ako vysoko presná výroba v Kasseli.


Naše produkty zaháňajú

Laserové geodetické prístroje napr.:
- Rotačné lasery
- Krížové a priamkové lasery
- Laserové diaľkomery

Klasické geodetické prístroje napr.:
- Teodolity
- Nivelačné prístroje

Doplnkové produkty
Meracie nástroje
Ochranné obleky


Všetky tieto produkty a služby sú stále k dispozícii. Naši kvalifikovaný experti sú stále plne k dispozícii, či už po technickej alebo predajnej stránke.

Moderné výrobné technológie alebo vysoká kvalifikácia zamestnancov ako aj sofistikované pracovné metódy zabezpečujú stály vysoký štandard. A ak by došlo k poruche, samozrejme, že naše reklamačné oddelenie je pripravené pomôcť.

 

www.geo-fennel.de