Servis

Servis a kalibrácie prístrojov

Naše autorizované servisné stredisko vykonáva záručný a pozáručný servis a kalibrácie geodetických a stavebných meracích prístrojov a príslušenstva.


Priamo v priestoroch firmy je možné experimentálne preveriť funkčnosť a presnosť prístroja na nivelačnej základnici a 190 metrovej dĺžkovej základnici.

Vykonávame :

- pravidelné kontroly a údržbu prístrojov
- opravy optických nivelačných prístrojov a teodolitov
- kontroly, opravy a rektifikácie totálnych staníc
- opravy laserových meracích prístrojov a rotačných laserov
- vydávanie servisných a kalibračných certifikátov

 

Naše servisné stredisko je vybavené 190 m dĺžkovou základnicou, nivelačnou základnicou, optickým kolimátorom, CCD kamerou a mnohými ďalšími nástrojmi na kontrolu a údržbu meracích prístrojov. Taktiež je vybavené skladom náhradných dielov na prístroje značky Geo Fennel a ďalších. Naši servisní technici sú vyškolení priamo v centrálnom servise Geo Fennel v Nemecku.